W związku ze zmianami związanymi z wywozem odpadów od 1 września 2020 roku informujemy, że do końca sezonu w 2020 roku odpady zielone składane dotychczas w pojemnikach przy świetlicy prosimy wynosić za bramę B w miejsce składowania gałęzi. Pod koniec października miejsce to zostanie uprzątnięte (dokładna data zostanie podana w późniejszym terminie) i zakończymy wspólne zbieranie odpadów zielonych na ten rok. Z uwagi na drożejący wywóz śmieci przypominamy, że każda działka powinna być wyposażona w kompostownik na odpady zielone. Mając na uwadze minimalizowanie kosztów ponoszonych przez ogród w przyszłym roku każda działka będzie zobowiązana do kompostowania swoich odpadów na terenie własnej działki. Rozważamy tylko i wyłącznie wspólny wywóz gałęzi. Prosimy wykorzystać ten czas do przyszłego sezonu by zorganizować miejsca do kompostowania. W taki sposób wspólnie zadbamy o to by zminimalizować koszty wywozów śmieci.