OŚWIADCZENIE PRZEWODNICZĄCEJ KOMISJI REWIZYJNEJ

Zarząd poproszony został o opublikowanie oświadczenia. Poniżej przesyłamy oświadczenie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej która w uwagi na zły stan zdrowia nie miała możliwości osobiście go Państwu na zebraniu powołanym przez „Wolny Działkowiec” odczytać. Oświadczenie...