Zarząd ROD uprzejmie informuje o opłatach obowiązujących w 2014 roku

LP

TYTUŁ OPŁATY

TERMIN PŁATNOŚCI

STAWKA

1

Opłata składki członkowskiej

31.05.2014 r.

0,19 zł za 1

2

Opłata na rzecz Ogrodu

31.05.2014 r.

0,65 zł za 1

3

Opłata za pas zieleni lub miejsce postojowe

31.05.2014 r.

0,50 zł za 1

4

Opłata energetyczna

31.05.2014 r.

27 zł od działki

5

Dwie godziny pracy na rzecz Ogrodu lub ekwiwalent za jej brak

30.09.2014 r.

30,00 zł

6

Fundusz drogowy

31.05.2014 r.

– 20 zł od samochodu od przebywających powyżej 0,5 roku

– 10 zł od samochodu od przebywających do 0,5 roku

– 5 zł pozostali działkowcy

7

Opłata inwestycyjna przy zmianie użytkownika działki

Po zatwierdzeniu przeniesienia praw do działki przez zarząd

1.600,00 zł

8

Wpisowe przy zmianie użytkownika działki

Po zatwierdzeniu przeniesienia praw do działki przez zarząd

250,00 zł

9

Ponowne włączenie energii elektrycznej (wyłączenie powyżej 50 KW)

100,00 zł

10

Przy generalnym sprzątaniu altany

80,00 zł

11

Dodatkowa opłata za brak segregacji śmieci (za każdy incydent)

100,00 zł

12

Opłata za śmieci

31.05.2014 r.

– 140 zł od działki przy złożonym oświadczeniu o segregacji śmieci dla przebywających do 0,5 roku

– 240 zł od działki przy braku oświadczenia o segregacji śmieci dla przebywających do 0,5 roku

– 144 zł od działkowca przy złożonym oświadczeniu o segregacji śmieci dla przebywających powyżej 0,5 roku

– 240 zł od działkowca przy braku oświadczenia o segregacji śmieci dla przebywających powyżej 0,5 roku

13

Fundusz remontowy

31.05.2014 r.

0,20 zł za 1

Brak uiszczenia opłat w w/w terminach będzie skutkowało naliczaniem odsetek ustawowych.

Dzień gospodarczy w każdy piątek tygodnia (z wyjątkiem świąt).

O 1 maja do 31 sierpnia w godzinach od 11.00 do 16.00 (z wyjątkiem dnia gospodarczego) zgodnie z uchwałą zarządu 24/2014 obowiązuje zakaz poruszania się po ogrodzie pojazdami spalinowymi, poza osobami upoważnionymi.

Na terenie ogrodu obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h.