W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem informujemy, że Administratorem danych osobowych działkowców ROD im. K. Marcinkowskiego jest Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im. K. Marcinkowskiego z siedzibą w Poznaniu przy ul. J. H. Dąbrowskiego 506.

Dane kontaktowe Administratora – biuro Zarządu w świetlicy ROD im. K. Marcinkowskiego przy ul. J. H. Dąbrowskiego 506. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia Ogrodowego. Podstawą prawną przetwarzania danych są prawnie uzasadnione, realizowane przez Administratora zapisy Ustawy o ROD. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane (umowa dzierżawy działkowej w ROD im. K. Marcinkowskiego).

Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.