Otrzymaliśmy informacje, że na terenach ROD przebywają osoby, które są poddane kwarantannie. Pamiętajmy, że w sytuacji panującej epidemii każdy z nas może być następny. Dlatego apelujemy by:

  • w miarę możliwości nie opuszczać domu (działki),
  • ograniczyć częste wychodzenie do sklepu,
  • nie spotykać się z innymi osobami,
  • zachować zasady higieny,
  • ograniczyć kontakt z przedmiotami których mogą dotykać inne osoby (pojemniki na śmieci, furtki itp.),
  • w przypadku bezpośrednich kontaktów zachować odległość co najmniej 2 metry od innych osób,
  • jeśli wystąpi gorączka, kaszel lub duszności należy bezzwłocznie skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub szpitalem zakaźnym.