Dnia 07.01.2017 roku nasz ogród podjął na zebraniu wyodrębniającym Uchwałę o wyodrębnieniu naszego ogrodu z pod struktur PZD i powołaniu Nowego stowarzyszenia prowadzącego nasz ogród pod nazwą Stowarzyszenie Ogrodowe im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

  Działkowcom uczestniczącym w zebraniu pragnę podziękować za liczne przybycie i wspaniałą postawę , co pomogło bez błędnie przeprowadzić  to skomplikowane zebranie i osiągnąć tak wspaniały wynik. Wszystkim którzy bezpośrednio zaangażowali się w zorganizowanie tego zebrania pragnę podziękować za pomoc w tak sprawnej obsłudze co pozwoliło sprawnie i bez jakichkolwiek incydentów w tak krótkim czasie przeprowadzić to zebranie. Bardzo Dziękuję 

Nie obecnych pragnę poinformować iż zebranie odbyło się w drugim terminie, w którym udział wzięło 41 % uprawnionych do głosowania z których 95% opowiedziało się za wyodrębnieniem ogrodu z PZD, Przed nami pozostaje Rejestracja w KRS.

Z pozdrowieniami Prezes ROD.